Bmiräknare

Bmi är ett kroppsligt riktmått på kroppens vikt, det bestämmer hurvida man ligger i riskzonen för fetma eller undervikt. Det är varken hälsosamt att vara för smal eftersom det ger upphov till sjukdomar.

Vad står BMI för?
BMI betyder ”Body Mass Index” eller på svenska ”Kroppsmasseindex”. Man tar reda på sitt BMI genom att dividera sin kroppsvikt med längden i kvadrat dvs (Din vikt i kg / din längd i meter * din längd i meter).

Om ditt BMI är:

  • Under 18,5, betraktas som undervikt.
  • Om det är mellan 18,5 och 24,9, har du en hälsosam vikt.
  • Mellan 25,0 och 29,9 är övervikt.
  • Mellan 30,0 och 39,9 anses vara fetma.
  • Över 40 är sjuklig fetma.

BMI – Långt ifrån perfekt
BMI är oftast ett väldigt bra riktmått för de flesta människor, det har dock nackdelar. BMI-måttet ta inte hänsyn till om ens kroppsmassa mest består utav muskler. Dvs om du har väldigt mycket muskler som väger mycket och sedan räknar ut ditt BMI kommer du förmodligen att få svaret att du är överviktig, trots att du i själva verket är vältränad. BMI tar inte heller hänsyn till ålder och kön.

BMI – Ett internationellt mått
BMI är ett mått som används internationellt för att göra jämförelser mellan länder för att undersöka vilka faktorer som är kopplade i samband med övervikt och fetma.

Midjemåttet
Det allra enklast och förmodligen bästa sättet att mäta om man ligger i riskzonen för hjärt och kärlsjukdomar är att mäta midjemåttet. Mät midjan i centimeter kring naveln.

Kvinnors midjemått bör vara under 88 cm.
Mäns midjemått böra vara under 102 cm.