Dash

Dash betyder ”Dietary Approach to Stop Hypertension”, vilket översätts till kostråd för att stoppa högt blodtryck. Forskare vid det universitetet ”Duke University” i USA uppfann Dash-metoden. Man har bevisat med hjälp utav Dash-metoden, att om man följer dess kost i två veckor, så kan man sänka sitt blodtryck lika mycket som en person som tar blodtrycksmedicin.

Tanken med dieten är att äta enligt Dash-planen, planen består främst av frukt och grönt men också magra mejeriprodukter. Man lovar att om man äter enligt dieten kan man hålla en hälsosam vikt, lågt blodtryck, vilket i sin tur ofta leder till, frisk hjärta, sunda och bra blodkärl och friska njurar. Det sägs även att Dash förebygger stroke och demens.

Om man väljer att använda sig utav Dash dieten ska man äta enligt dess plan som ser ut så här:

400-500g frukt, 300-400g grönsaker, 0.5 l mejeriprodukter (magra), ~100g fisk, 90 g kött (max), ~330g fullkornsbröd, fullkornspasta och fullkornsris. Om man följer denna diet ska man ha ett väldigt lågt intag utav salt.

Dash är en metod som verkligen fungerar!

Det finns forskar studier bakom Dash dieten. Forskarna följde cirka 88000 kvinnor med en ålder som var mindre än 24 år. Resultatet var väldigt positivt och det visade sig att cirka 24 procent utav deltagarna minskade risken för hjärtinfarkt samt att 18 procent minskade risken för stroke.

Kommentera